Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

 

Kodeks Postępowania ETP S.A.

Podstawowym fundamentem działalności i elementem strategii ETP S.A. jest prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny – zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności. Kodeks postępowania ETP S.A. stanowi świadectwo zobowiązania się ETP S.A. do przestrzegania najwyższych standardów etycznych, uczciwości  i zrównoważonego rozwoju, opartych na zasadach odpowiedzialności społecznej w prowadzonej działalności gospodarczej, w tym we współpracy z dostawcami/podwykonawcami i/lub partnerami biznesowymi.

Kodeks Postępowania ETP S.A. określa minimalne standardy pracy i działalności, których powinni przestrzegać wszyscy dostawcy/podwykonawcy i/lub partnerzy biznesowi ETP S.A., przestrzegając jednocześnie wszystkie regulacje prawne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dążyć do stosowania jak najlepszych praktyk biznesowych. Oczekujemy od swoich potencjalnych dostawców/podwykonawców i/lub partnerów biznesowych, że zastosują oni w swojej działalności oraz w stosunku do swoich poddostawców i/lub podwykonawców standardy niniejszego Kodeksu Postępowania ETP S.A.

Niniejszy Kodeks Postępowania ETP S.A. definiuje podstawowe zasady i wymogi, w oparciu, o które opierać powinna się działalność biznesowa każdego z naszych dostawców/podwykonawców i partnerów biznesowych. Do zasad tych należą:

1.    PRZESTRZEGANIE PRAWA

Każdy dostawca/podwykonawca i/lub partner zobowiązany jest:

  • we wszystkich obszarach prowadzonej przez siebie działalności przestrzegać i stosować się do ustaw, rozporządzeń oraz innych obowiązujących przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz prawa międzynarodowego;

2.    ZAKAZ KORUPCJI I ŁAPÓWKARSTWA, RELACJE Z INTERESARIUSZAMI

Każdy dostawca/podwykonawca i/lub partner biznesowy zobowiązany jest:

  • nie proponować, nie wręczać i nie obiecywać bezpośrednio lub pośrednio gratyfikacji pieniężnych lub innych korzyści majątkowych czy usług, jakimkolwiek osobom lub podmiotom, które mogłyby wywrzeć wpływ na podejmowane przez te osoby lub podmioty decyzje biznesowe lub w celu nakłonienia tej osoby lub podmiotu do postępowania wbrew powierzonym jej obowiązkom w celu uzyskania, otrzymania lub nakierowania sprawy, albo zapewnienia jakiejkolwiek innej korzyści gospodarczej;
  • unikać sytuacji mogących powodować zaistnienie lub możliwość znalezienia się w sytuacji konfliktu interesów; nie działać sprzecznie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady konkurencji;

Czytaj więcej

 

 

ETP S.A. w restrukturyzacji
Siedziba w Katowicach
ul. Siemianowicka 5a
40-301 Katowice

Zakład w Bierawie
ul. Gliwicka 8
47-240 Bierawa

NIP: 634-000-40-17
REGON: 271431626
KRS: 0000055522

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach
VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy 1.192.672 zł
wpłacony w całości